Astrologie: Hoe helpt dat MIJ met mijn ontwikkeling?

Astrologie is allereerst uitermate nuttig en ondersteunend om inzicht te krijgen in eigen leven of relatie.
Het kan bovendien een belangrijk hulpmiddel zijn om richting te herkennen in je leven.

Je kan een helder en duidelijk verhaal verwachten, waarin jij jezelf en jouw persoonlijke leven direct herkent. Dit geeft direct vele aanknopingspunten voor zaken die in eigen leven gebeuren.

Tijdens een astrologisch consult krijg je helder en inzichtelijk gemaakt welke doelen jij nastreeft in je leven en op welke manieren je die zal proberen te bereiken. Dit kan soms een enigszins confronterende gebeurtenis zijn (vooral als je voor het eerst een astrologisch consult meemaakt), maar het geeft vooral heel veel verduidelijking (en daarmee vaak verlichting) van (oude) pijn, inzicht in de redenen waarom je in bepaalde situaties terecht bent gekomen en op welke manier je hier het meest voordelig gebruik van kan maken in je leven.

In veel situaties leven we relatief onbewust ons leven, zelfs als we hier bewust mee bezig zijn.
In eerste instantie lijken gebeurtenissen in ons leven losse situaties te zijn, maar vaak blijkt later

dat de huidige situatie toch wel veel wegheeft van die vorige situatie waarin je eenzelfde soort problemen/ klachten/ moeilijkheden tegenkwam

Dat is geen toeval, maar kent vaste wetmatigheden die met astrologie zichtbaar worden en vertaald kunnen worden.
Dit laat vervolgens patronen zien die gericht zijn op ontwikkeling, waarbij belangrijke keerpunten/ transformaties in die ontwikkeling zichtbaar worden.

Doorgaans zijn mensen zich (in eerste instantie) niet bewust van deze patronen, maar zijn ze al wel zichtbaar binnen astrologie. Dit is (relatief eenvoudig) aan te tonen met astrologie door gebeurtenissen uit het verleden astrologisch te analyseren welke niet meer te beinvloeden zijn (aangezien ze in het verleden hebben plaats gevonden).

Maar mogelijk ervaar je nog wel de (langdurige) gevolgen van die periode en beinvloed het tot op de dag van vandaag je emoties of gedrag, of zijn deze zichtbaar in innerlijke en/of uiterlijke conflicten of crisissen.

De astroloog (en in dit geval tevens therapeut) vertaalt de astrologische kaart en geeft tijdens de duiding aan wat de belangrijke veranderingen en overgangen zijn in jouw leven, op welke manier je daarin terecht bent gekomen en op welke manier je jouw talenten ten voordele van zowel jezelf als je omgeving kan toepassen in je leven.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011