Aard en Oorsprong

Met de Aard van de een gedachte bedoel ik dat een bepaalde gedachte (of emotie)
als "positief" of "negatief" ervaren kan worden.
Het is hierbij vooral van belang Hoe de ervaring van de desbetreffende persoon is,
niet of de situatie objectief gezien ook werkelijk klopt.

Met de Oorsprong van een gedachte of emotie bedoel ik niet alleen Wanneer
een bepaalde gedachte of emotie is ontstaan, maar vooral ook Waar die gedachte
of emotie vandaan komt / mee verbonden is.
Als mens associeren we personen, emoties en situatie's door ervaringen uit het verleden
te vergelijken met huidige omstandigheden.
Zodra er een situatie is, die ons (bewust of onbewust!) herinnert aan een andere situatie,
dan zal men vaak geneigd zijn op een zelfde manier te reageren als in het verleden.

Soms kan dat heel nuttig zijn, zoals bij dreiging van een gevaar (Men kan bijvoorbeeld
in het verleden geleerd hebben hoe "brand" ruikt. Op een later moment zal men dit herkennen
en reageren op de dreiging)

In een aantal andere gevallen kan het juist onwenselijk zijn om op dezelfde manier te reageren.
Zo kan een kind wel aangeleerd hebben om zichzelf krachtig te uiten door anderen kinderen te slaan, maar naarmate het kind ouder wordt zal het toch echt moeten leren dat er andere manieren en mogelijkheden zijn, die zijn wil kracht bij zetten, zonder dat in fysiek geweld te laten ontaarden.

Men zal moeten leren Waar die geldingsdrang vandaan komt en Waarom men zo reageert.
(bv. Uit frustratie of mogelijk zelfs uit angst om zelf onder de voet te worden gelopen.)

Wat voor kinderen geldt, is hier evengoed van toepassing op volwassenen.
Zodra men zich bewust begint te worden van zijn / haar eigen gedrag,
kan men het ook (indien gewenst) bewust veranderen.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011