Astrologie binnen Sephira

Astrologie: Wanneer ingezet binnen Sephira

Astrologie kan voor veel zaken worden ingezet om een verdiepend en verbredend inzicht te krijgen in je eigen leven, je relaties (zowel prive als zakelijk) of de werkzaamheden die je verricht.
Binnen Sephira wordt astrologie vooral ingezet voor 2 specifieke doelen:

1.Transformaties: Grote gebeurtenissen/ veranderingen in een bepaalde periode die een diepe indruk hebben achtergelaten. Met astrologie kan je inzicht krijgen in belangrijke specifieke gebeurtenissen of perioden die nogal eens als lastig, vervelend, moeilijk of zelfs zwaar ervaren worden. Dit zijn de tijden waarin we als mens houvast zoeken door op zoek te gaan naar antwoorden/ inzichten en we onszelf vragen stellen waarom ons (of een ander aan wie we nauw verwant zijn) iets overkomt wat ons leven op zijn/haar grondvesten laat trillen.
2. Relaties: Om inzicht te krijgen in belangrijke relaties (bv je partner, kind, ouder of zakelijke partner), wat jullie verbindt en de verschillende manieren waarop jullie elkaar (prettig of minder prettig) beinvloeden.

Zo kan een eerder verlies (bv. relatie, werk, inkomen of gezondheid) nog steeds pijnlijk zijn en een grote impact hebben die ook jaren daarna nog voelbaar/merkbaar is in je leven.
Jaren waarin geregeld nagedacht wordt over de impact op het dagelijks leven/ functioneren (sinds die gebeurtenis) en die nogal eens om veranderingen vragen op specifieke delen in ons leven.
Vaak net die veranderingen waar we toch al fors moeite mee hebben in ons eigen leven.

Hoewel transformaties of grote veranderingen in je leven als lastig en pijnlijk kunnen worden ervaren, zien veel mensen later in dergelijke perioden (na de grootste hectiek of problemen) dat het misschien ook goede zaken/ nieuwe mogelijkheden heeft gebracht.

Astrologie kan hierbij uitermate behulpzaam zijn, zowel tijdens een dergelijke crisis als lang daarna (om terug te kijken op de situatie en er lering uit te trekken of een ander gezichtspunt te krijgen).

Binnen Sephira wordt astrologie vooral gebruikt om inzicht te verkrijgen in:

Radix 1. Belangrijke periode in leven of relatie (bv. ten tijde van een eerdere crisis situatie of juist heel fijne periode), op welke manier dit jou/ jullie geraakt zal hebben en hoe dit jouw leven of jullie relatie beinvloed (heeft).
2. Transformaties in je leven (grote veranderingen die een diepe indruk achterlaten) of binnen een specifieke relatie.
3. Je levensdoel(en)/ levensrichting en de manieren waarop jij die doelen wil benaderen/ bereiken gedurende je leven of binnen een specifieke relatie.

Indien gewenst kan er verdere therapeutische begeleiding plaats vinden op specifieke onderdelen.

Hoewel astrologie niet onder therapie valt (voor zorgverzekeraars), wordt het binnen Sephira wel benaderd vanuit een therapeutische visie, waarbij diepgaande analyses worden besproken. De intentie is om een verbredend en verdiepend inzicht te verkrijgen in je eigen leven of evt. problematiek.
Het is dan ook belangrijk dat je in een astrologische duiding overduidelijk je eigen leven herkent.

Sephira onderscheid zich in het astrologische consult door therapeutische diepgang en het leggen van (vaak verborgen, maar zichtbaar te maken) onderliggende verbanden.

Je zal een unieke ervaring hebben, waarbij de astrologische duiding krachtige richtingwijzers blijken te zijn in jouw eigen specifieke leven.
Doorgaans zal je na het consult vele inzichten hebben waar je maanden (en mogelijk jaren) mee vooruit kan in je leven door de heldere, gestructureerde en gerichte informatie. De ervaring laat zien dat het opnieuw bekijken van je opgenomen astrologische duiding (bv enkele maanden na het consult) vaak wederom nieuwe of verdiepende inzichten brengt.

Hoewel een astrologisch consult uiteraard geen oplossing/ genezing biedt voor ernstige fysieke of psychische klachten, biedt het wel degelijk een andere kijk op je persoonlijke situatie en geeft het de kans je leven in een ander licht te zien.
Het kan je daarbij ondersteunen door zaken die je eerst niet zag (van jezelf) ploseling te gaan herkennen, wat een gunstig effect kan hebben om ongewenst gedrag aan te passen/ veranderen en andere zaken misschien juist te accepteren zoals ze zijn.

Bespaar jezelf vele therapeutische consulten door slechts 1 astrologische duiding.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011