De Overgang (Menopauze) als proces.

De Overgang

Voor de meeste vrouwen is het een bekend gegeven dat ze in de periode
tussen hun 40e en 50e jaar (globaal) in de overgang terecht komen.
Tijdens deze periode verandert er veel in het lichaam, waarbij allerlei klachten kunnen ontstaan als opvliegers, stemmingswisselingen of zelfs depressies, mogelijk versterkt door PMS klachten.
Dit is een natuurlijk proces, waar vrouwen doorheen moeten. Of men wil of niet.

Echter: de wijze waarop men door deze periode heen komt (het hele proces van de overgang duurt tussen de 6 en 10 jaar) maakt hier een groot verschil.
Ongeveer 25 % van de vrouwen heeft weinig tot geen last van de overgang.
Daarnaast is er een groep van 50 % van de vrouwen met klachten, maar deze weten zich redelijk goed aan te passen aan de veranderende omstandigheden.
Als laatste is er nog een groep van ongeveer 25 % die serieuze klachten hebben tijdens de overgang. Deze vrouwen gaan dan ook vaak op zoek naar andere mogelijkheden om de klachten te verminderen.
Een deel van deze mensen zoeken hun heil bij hormoonpleisters of andere hormoonpreparaten,
maar dit is slecht een uitstel van het proces, geen afstel.

Uit onderzoek is gebleken dat ook de houding van de desbetreffende vrouw ten opzichte van haar eigen lichaam een belangrijk gegeven is. Accepteer je dat je ouder wordt? Vind je jezelf nog aantrekkelijk? Accepteer je de overgang als een natuurlijk proces of wordt deze juist gezien als een vervelend en belemmerend gegeven?
Dit soort vragen (en hun antwoorden!) leiden tot een zekere rust of juist onrust.
Het is vaker gebleken dat vrouwen tijdens een vakantie bv. veel minder last hebben van de overgangsklachten, terwijl ze onmiddellijk verergeren zodra men weer terug is in het normale dagelijkse ritme. Stress en ontspanning hebben dus een zeer duidelijk waarneembaar effect op deze vrouwen.

Therapeutische massage of voetreflex kunnen een goede en prettige aanvulling zijn om dit proces te veraangenamen en op een natuurlijke wijze te laten verlopen.
Tijdens de sessies kunnen er een aantal ademhalings- en bewegingsoefeningen geleerd worden, waardoor men in staat wordt gesteld op elk gewenst tijdstip rustmomenten in te bouwen. Op deze wijze kunnen de ergste klachten verdwijnen. (let wel, de overgang als zodanig is een feit en kan dus niet weggenomen worden).

Het gaat er vooral om dat men manieren vindt / krijgt aangereikt om te leren omgaan met de veranderende omstandigheden.

Tijdens deze massage wordt geregeld gebruik gemaakt van tarwekiemolie , rijk aan vitamine E, welke oa. een verbeterde bloedsomloop verzorgt en bindweefselverhardingen in de buik tegengaat.

U kunt er voor kiezen om de massage bij U aan huis te laten komen in de regio Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoofddorp, of U kunt naar de massagepraktijk in Amsterdam-Noord komen.

Voor verdere vragen kunt U contact opnemen met Sephira.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011