Energetische Massage, verschil en overeenkomst met healing

Healing, waartoe dient het?

Balanceren_Navelcentrum_en_milt Healing is een behandelmethode waarbij energie wordt gebruikt om het energetisch systeem van mensen te her-ordenen en structureren.

Healing heeft veel raakvlakken met de energetische massage zoals die door mij wordt aangeboden, met dat verschil dat healing vooral krachtig doorwerkt in de aura en diepere lagen in het energetisch lichaam aanspreekt, terwijl energetische massage direct inwerkt op het meridiaan systeem.
Hierdoor zijn in korte tijd met healing zeer diep emotionele, spirituele, maar zeker ook fysieke resultaten te boeken.

Waar energetische massage dus direct aankoppelt op het meridiaansysteem en het fysieke lichaam wordt aangeraakt, werkt deze behandeling op de aura en chakra's en wordt het fysieke lichaam niet aangeraakt.
Deze twee healing varianten zijn dan ook zeer goed te combineren.

In een ideale situatie stroomt energie vrij door het lichaam.
Als er echter blokkades in het lichaam zijn, dan wordt deze vrije energiestroom geblokkeerd.
Dit houdt in dat de Levensstroom wordt tegen gehouden, waardoor er een disbalans ontstaat.
Eerst gebeurt dit op een energetisch niveau, maar als deze blokkade niet wordt opgeheven,
dan zullen de klachten zich verdiepen (verergeren).
Je kan dan emotionele of zelfs fysieke klachten krijgen.

Hoe werkt het

Healing_sessie_van_de_7e_chakra
Een healer zal door verschillende technieken deze energiestroom weer kunnen verbeteren,
zodat de klachten verdwijnen en de blokkade "geheeld" wordt.
Vaak gaat dit samen met een zekere mate van bewustwording.

Veel mensen hebben emoties, gedachten of gedrag dat hen blokkeert, waardoor de energiestroom geblokkeerd raakt.
Door zich bewust te worden van deze problemen tijdens de sessie, kan men hierin actief veranderingen aanbrengen.

Meestal kost het mensen veel moeite om deze gedragspatronen te veranderen, maar healing zal dit aanzienlijk versnellen en vergemakkelijken.
Door de energie weer vrij te laten stromen wordt het voor mensen veel makkelijker om oud gedrag los te laten en nieuw gedrag onmiddelijk te implementeren.

Afhankelijk van de gebruikte technieken worden de handen op of boven het lichaam geplaatst en wordt er zowel op de meridianen als in de aura en op de chakra's gewerkt.
Aarden_van_energie
Hierdoor ziet men in het algemeen binnen 1 tot 3 behandelingen zeer grote veranderingen optreden in mensen, waardoor men in staat is om te transformeren door de healing.

Transformeren wil zeggen dat er blijvende veranderingen worden bewerkstelligd in het energieveld van mensen, welke grote invloed uitoefenen op de frequentie van de energie.
Als de frequentie tijdens een healing sessie verhoogd wordt, wordt daarmee de energie "verfijnder"
en wordt het lichaam gestimuleerd om veel meer energie in de organen op te nemen.
Dit komt de gezondheid duidelijk ten goede.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011