HSP, Hoog Sensitief Persoon

HSP

HSP staat voor Hoog Sensitief Persoon, een term die een aantal jaren geleden geïntroduceerd is door de psychologe Dr. Elaine Aron. Zij heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan (en doet dat nog steeds). Hoewel het begrip HSP redelijk nieuw is, zijn de problemen waar een Hoog Sensitief Persoon tegenaan loopt geenszins nieuw.

Wat is Hoog Sensitief

Hoogsensitief wil zeggen, dat men gevoeliger is voor indrukken uit de omgeving dan gemiddeld.
Die gevoeligheid kan op vele gebieden tot uiting komen, variërend van werk, sociale contacten of een drukke omgeving. Maar ook prikkels als muziek, geuren of elektromagnetische signalen kunnen een groot effect hebben op HSP's. Zo kunnen deze mensen last hebben van concentratie problemen tijdens vergaderingen of in de klas.

Over het algemeen voelen mensen die hoogsensitief zijn de omgeving sterker aan, waardoor ze dus sneller spanningen tussen mensen of groepen opmerken.
Vaak hebben deze mensen dan de neiging zich terug te trekken door zich af te zonderen, te gaan slapen of anderszins tot rust te komen.

Is Hoog Sensitiviteit een ziekte ?

Nee, HSP is geen ziekte.
Het is een intolerantie van het zenuwstelsel (door de overmaat van prikkels die worden opgevangen).
De hooggevoeligheid "dwingt" je dus om tot jezelf te komen en je eigen Centrum te vinden, zodat men bewust leert om te gaan met deze hoge mate van opmerkzaamheid.

Hoogsensitiviteit is vanaf de geboorte aanwezig en vanuit onderzoek is gebleken dat zo'n 20% van de bevolking hooggevoelig zou zijn. Mannen en vrouwen zijn gelijk vertegenwoordigd. Hoogsensitiviteit zorgt dat men veel gevoeliger is voor, en dus ook reageert op, prikkels uit de omgeving en maakt in hoge mate oplettend (en soms doorslaand tot overdreven waakzaam).

Zolang men zich niet bewust is van zijn / haar eigen gevoeligheid, zal men vooral last hebben van overgevoeligheid en de "negatieve" kanten van HSP.
Zodra men zich daarentegen bewust begint te worden van deze verhoogde sensitiviteit en het een plaats gaat geven, zal men tot de ontdekking komen dat deze hooggevoeligheid eerder een gave dan een last is. Er zal dan ruimte komen voor begrip, inzicht, warme gevoelens en creativiteit. Het zal mededogen en liefde geven, welke tot wijsheid kan leiden.

Vooral de energetische massage en healing worden door hsp'en als bijzonder ontspannend gezien.

Het is een thuis komen op de plaats waar je altijd al was.

Het is mogelijk om de massage aan huis te ontvangen, maar er wordt ook praktijk gehouden bij
EszenzZ, Instituut voor HSP begeleiding
.
Hier is een ruime kennis in huis van verschillende therapeuten op het gebied van hoog sensitiviteit.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011