HSP Kenmerken

Een aantal belangrijke kenmerken van HSP:

Gevoeligheid heeft (zoals alles) voor- en nadelen, maar in de westerse, analytisch ingestelde maatschappij waarin wij leven is deze eigenschap niet altijd even handig.

Een aantal "negatieve" of schaduw eigenschappen (zolang men onbewust omgaat met HSP, oa. in de kindertijd.):

 • HSP's nemen subtiele signalen uit de hele omgeving zeer makkelijk op. Een HSP is daardoor snel geprikkeld of zelfs overprikkeld of voelt zich niet op zijn/haar gemak.
 • Neiging tot afzondering (in bed, in huis, apart van meeste klasgenoten/collega's/ weg van mensenmassa's)
 • Men wordt snel (over-)gestimuleerd door omgevingsfactoren. Dit kan zijn: gesprekken, muziek, verkeer, geuren etc. Veel mensen die hoog sensitief zijn, geven aan dat ze "te ver open staan voor hun omgeving". Dit kan leiden tot vermoeidheid (door de vele prikkels)
 • Onduidelijkheid of een emotie bij jezelf hoort, of juist bij de omgeving / een ander.
 • Een HSP heeft moeite met plannen en zijn leven gestructureerd te krijgen. Het uitstellen van alle zaken die nog "moeten" is vaak een favoriete bezigheid.
 • Ze passen vaak niet binnen de gevestigde structuren, waardoor ze klem lopen in hun leven.
 • Liefde geven en "zorg dragen voor" zijn belangrijke elementen in het leven van een HSP. Door voor een ander te zorgen kan hij zijn eigen situatie beter relativeren (en op de achtergrond zetten!).
 • Het zenuwstelsel is snel overprikkeld (door welke reden dan ook: stress, overmatige elektronische prikkeling, koffie, drugs, maar ook hypoglycemie of andere voedingsfactoren. Resultaat is STEEDS dat het zenuwstelsel overprikkeld raakt, met alle daaruit vloeiende gevolgen als vermoeidheid, burn-out/overspannen verschijnselen, neiging tot afzondering (om rust te vinden voor het overspannen gestel etc.)
 • HSP's komen vaak verlegen over, terwijl ze dat meestal niet zijn. Ze zijn vaak zeer sociaal ingesteld
 • Het zijn vaak perfectionisten, zodat ze geen, danwel zo min mogelijk afkeuring of kritiek krijgen. Vaak bang om fouten te maken.
 • Ze zetten zich vaak op de laatste plaats.

Deze hooggevoeligheid zorgt er echter ook voor dat veel van deze mensen op zoek gaan naar hun eigen klachtenpatroon, zodat ze manieren vinden om met hun hooggevoeligheid om te gaan en dit op een later moment zelfs te integreren in hun leven. Vandaar dat er onder hoog sensitieve mensen vaak een sterke behoefte bestaat zich met spirituele, filosofische en/of artistieke zaken bezig te houden.

Met name energetische massage en healing zijn zeer geschikt om te helpen bij bewustwordings processen. Hoog sensitieve personen reageren gemakkelijk en goed op deze vorm van massage en geven vaak aan dat ze meer helderheid verkrijgen, daardoor beter orde kunnen houden en minder snel overprikkeld raken door de omgeving.

Een aantal "positieve" of ontwikkelings kanten van Hoog Sensitieve Personen. (zodra men bewust leert omgaan met HSP):

 • Ze onthouden en begrijpen meer dan gemiddeld.
 • Hebben een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.
 • Respecteren en gerespecteerd worden zijn belangrijk.
 • Kwaliteit van leven en werk neemt een belangrijke plaats in. Geld en bezit vergaren zijn doorgaans minder belangrijke drijfveren.
 • Vaak een sterk spirituele aanleg en interesse in reïncarnatie.
 • Neemt met regelmaat de tijd om zich terug te trekken en voelt zich hier goed bij.
 • Vaak sterk gericht op informatie delen, bij voorkeur vanuit een "leraren"rol.
 • Veel van deze mensen komen in adviesrollen terecht, zoals schrijvers, filosofen, onderzoekers, therapeuten en kunstenaars.
 • Sterk bewust van subtiele signalen uit de omgeving.
 • Sterk invoelings- en inlevingsvermogen (empathie).
 • Krachtig bewustzijn van Wie men is.
 • Door het zoeken naar mogelijkheden om HSP een plaats te geven en te structureren, kan men een goed overzicht krijgen over de eigen gevoelens.
 • Men is dan vervolgens in staat om de oude wonden te helen, die vaak zijn ontstaan tijdens de jeugd en pubertijd.
 • Ze kunnen een grote(re) mate van zelfkennis verwerven dan ze nu hebben.

Ben je geinteresseerd in een massage, om meer contact te leren maken met je eigen lichaam en geest?
Je kan een afspraak maken voor een behandeling in de praktijk voor massage te Amsterdam
of voor een behandeling aan huis in Amsterdam, Utrecht en 't Gooi.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011