Energetische Therapie: Hoe werkt het en wat doet het

Wat houdt energetische therapie in?

energetische_behandeling_tussen_nekwervels Dit is een zeer lichte vorm van massage, waarbij handen en vingertoppen worden gebruikt om energie in beweging te brengen.

De vingers worden daarbij op specifieke punten van het lichaam geplaatst, bekend als de Energie Centra (acupunten) die op de verschillende meridianen liggen.

Hoewel de vorm zeer licht is, is de uitwerking dat geenszins. Deze vorm van massage valt onder de energetische therapie.

6 Kenmerken van Energetische Therapie

  • Behandeling gebeurt op de kleding, ontkleden niet nodig
  • Energetische therapie gebeurt op het lichaam, je wordt aangeraakt
  • Er wordt direct contact gemaakt met diverse Energie Centra
  • Krachtige ontlading van emoties mogelijk
  • Geeft helderheid in denken en voelen
  • Brengt je in contact met je eigen Centrum

Meridianen zijn energiebanen waardoor energie vervoerd wordt,
Energie Centra zijn verzamelpunten waar de energievoorraad wordt opgeslagen om later te gebruiken voor specifieke organen / spieren / zenuwen etc.

aftasten_van_energiecentra
Als therapeut tast ik tijdens een therapeutische sessie deze verschillende punten af, om een idee te krijgen van jouw energetische structuur en voorraad.

In een ideale situatie stroomt er een flinke dosis energie door je heen, die onbelemmerd alle Energie Centra (via de meridianen) kan bereiken.

Als tijdens de therapie zo'n vrije doorstroming en ontspanning wordt bereikt, dan noemen we dat homeostase.Je lichaam en geest zijn in evenwicht
je emoties tot rust gebracht
en je staat in contact met je Zelf
je Eigen Energetisch Centrum.

Energetische behandeling is mogelijk i.c.m. Energetische therapie of Integrale Massage.

Je bent van harte welkom in onze vernieuwde praktijk in Vortum-Mullem, gelegen tussen Nijmegen en Venlo

Is de mens energetisch dan?

In de afgelopen jaren wordt er steeds vaker gesproken over energetisch therapeuten.
Tegelijkertijd zijn er nog veel mensen die onbekend zijn met energetische behandelingen,
en niet goed begrijpen wat de waarde zou zijn van een therapie waarbij je energetisch beinvloed kan worden.

Maar energie speelt een heel belangrijke rol in ons dagelijks leven!

Het is vrij makkelijk uit te leggen dat de mens (ook) een energetisch wezen is.
Dit blijkt al uit het feit dat we eten om energie vrij te maken, die het lichaam nodig heeft.

Verder kunnen mensen zich moe of uitgeput voelen (tekort aan energie)
of juist "blaken van de energie" bv. wanneer men verliefd is. (zelfs als men uitgaat van zuiver biochemische factoren, kan men niet ontkennen dat er zeer veel energie vrijkomt tijdens verliefdheid).

En dan is er ook nog het zenuwstelsel.
Het zenuwstelsel werkt dmv elektrische prikkels die doorgegeven worden aan spieren en organen.
Ook hierbij is dus sprake van energie (elektriciteit).

Aangezien het zenuwstelsel reageert op energie signalen, wordt dit type therapie door HSP's ervaren
als een krachtige ontspanning, waarbij men in een meditatieve staat komt.
Zij voelen vaak exact wat er tijdens de massage-sessies gebeurt, en hebben in eerste instantie vooral baat van het
sterk (stress) ontladende effect van de massage.

Balans / disbalans

energetische_connectie_tussen_hoofd_en_hart

In het hedendaagse leven is het onmogelijk om continue in volledige balans te leven door allerlei verontreinigingen.

Luchtverontreiniging, bespoten groenten, hormonaal bewerkt vlees... Het zijn allemaal factoren die ons leven nadelig beinvloeden

Maar ook verschillende soorten stress en (onverwerkte) emoties resulteren in een disbalans van het lichaam. Emoties kunnen bijdragen aan (en een uiting zijn van) een onbalans in het lichaam.

Energetische therapie en massagetherapie zijn dan zeer behulpzaam bij het herstellen van die balans.

Door vervuiling van het lichaam, ontstaat een soort file-vorming en raken energiecentra verstopt.
De ontstane blokkade belemmert de (vrije) energiestroom van het lichaam.

Het lichaam is zeer intelligent en goed in staat om dit soort foutjes te repareren of corrigeren.
Maar als er teveel van dit soort kleine onvolkomenheden in het lichaam plaats gaan vinden,
dan wordt het voor 't lichaam steeds moeilijker om alle vervuiling te verwijderen.

Energetische therapie kan dan noodzakelijk worden


Als na verloop van tijd zo'n Energie Centrum overbelast raakt,
tast het daarmee ook andere Centra en meridianen aan.
Op dit punt is er alleen sprake van een energetische disbalans,
en is de mens in medische termen nog niet ziek.
Dat kan in een later stadium wel gaan gebeuren,
als de disbalans blijft bestaan of zelfs erger wordt


| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011