Drie typen astrologische consulten

Astrologie kan op vele manieren gebruikt worden, maar binnen Nashira beperk ik me tot 3 typen duidingen die gericht zijn op therapeutische diepgang:

Radix

Radix of Geboortehoroscoop:
Hiermee krijg je een helder en duidelijk inzicht in jouw eigen leven, welke doelen/ levensdoelen jij hebt in je leven, de manieren waarop jij zaken graag aanpakt en welke mogelijkheden/ belemmeringen je kan tegenkomen in de loop van jouw leven. Dit is de basis voor elke astrologische duiding en van belang om progressieve- of relatie astrologie toe te passen.

Een Radix consult is een eenmalige investering die zich levenslang iedere keer weer uitbetaalt.

Radix

Progressieve astrologie:
Hierbij worden technieken gebruikt waarmee ingezoomd kan worden op specifieke gebeurtenissen (de progressie/ voortgang) in je leven.
Het is daardoor mogelijk om naar een specifieke periode terug te gaan in je leven, bijvoorbeeld een tijd waarin pittige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Ik kan je vervolgens vertellen wat er in die periode (globaal) heeft plaats gevonden, wat je gemotiveerd heeft en welke moeilijkere (of zelfs traumatische) situaties je daarin bent tegengekomen.

Met deze informatie kunnen we bekijken op welke manieren we jouw huidige situatie kunnen verbeteren. Doorgaans zijn de inzichten die astrologie geven al zeer verhelderend en daarmee voor langere periode ondersteunend voor je leven.

Radix

Relatie astrologie (combine & synastrie):
Door de astrologische kaart van jou en iemand anders (bv. je partner, vriend(in), kind, ouder) met elkaar te vergelijken en combineren kunnen zeer verhelderende inzichten verkregen worden over de manier waarop jullie in de betreffende relatie staan, hoe jullie daar (zowel ieder voor zich als ten aanzien van elkaar) mee omgaan en welke mogelijkheden (of lastige situaties) jullie daarin kunnen tegenkomen.
Dit type astrologisch consult kan enorm helpen om relaties door moeilijkere perioden heen te loodsen en inzichtelijk te krijgen welke belangen er spelen, hoe jullie daar (zowel ieder voor zich als gezamenlijk) mee omgaan en welke veranderingen in de relatie kunnen bijdragen aan een verbeterde balans.

Elke astrologische duiding is steeds specifiek op jouw/ jullie leven gericht, waarbij je van mijn kant een therapeutische diepgang, veiligheid en ondersteuning kan verwachten.

Onderwerpen worden logisch gesorteerd en gaandeweg verder verdiept.
Het astrologisch consult is daardoor geen opsomming van (algemene) mogelijkheden, maar onthult een diepere samenhang en geeft aanwijzingen over de richtingen die gekozen kunnen worden.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en kijk hier voor de tarieven van astrologische consulten.

«« | home | »»

 
© ® Sephira, 2003-2024