Persoonlijke Ontwikkeling door therapie of astrologie

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke thema bij de consulten van Sephira en Nashira.
Om je op persoonlijke vlak te kunnen ontwikkelen, zal je je eerst bewust moeten worden van een
aantal zaken in je leven en de manier waarop jij die aanpakt.
Dit kan op een fysieke en energetische manier bereikt worden door energetische therapie, maar kan ook op een meer mentaal en begripvormende manier bereikt worden door een astrologisch consult. In beide situaties kan je diepgaande inzichten en een krachtige ondersteuning verwachten bij je ontwikkeling.

Helder_overzicht_huidige_situatie
Energetische therapie brengt emoties tot rust, laat spieren en zenuwen fysiek ontspannen, waardoor een zeer diepgaande
meditatieve ontspanning ontstaat.
Door die diepe geestelijke rust en ontspanning ontstaat de ruimte om een helder overzicht te krijgen over de situatie waar je nu in zit en wat je daar (indien nodig) aan zou willen veranderen.

Dit is de start van het proces van bewustwording en persoonlijke ontwikkelingen

Bewustwording en de ontwikkeling daarvan, is voor veel mensen nog helemaal niet zo eenvoudig.
Bewustwording vraagt een stukje discipline en doorzettingsvermogen, plus de bereidheid om eerlijk naar jezelf en je eigen gedrag te kijken.
Het kan lastig zijn om jezelf te observeren (vooral in het begin), mede doordat er allerlei angsten, beperkingen of belemmeringen naar boven kunnen komen die je liever niet ziet van jezelf.

Als je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling werkt, zal je geregeld geconfronteerd worden met
emoties en gedachten die vanuit het onderbewustzijn naar boven komen.
(Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar C.G. Jung, die hier veel over heeft geschreven).
Aangezien je onderbewustzijn zo´n krachtige invloed heeft op je dagelijks functioneren, benoem ik hier een paar belangrijke begrippen die nodig zijn om enigszins te begrijpen hoe het onderbewustzijn functioneert en daarna een fictief voorbeeld om dit te verduidelijken:

  • Het onderbewustzijn is een belangrijke "verzamelplaats" van gedachten, ideëen en emoties,
    waarbij alles wat je bezig houdt en in het verleden bezig heeft gehouden is opgeslagen.
  • Deze opgeslagen herinneringen beïnvloeden (vaak onbewust) je emoties
    en psychische waarneming.
Keerpunt
  • Dit heeft vervolgens effect op je Zelfbeeld, maar beïnvloedt tevens je gedrag op anderen, vaak zonder dat je jezelf daarvan bewust bent.
  • Bewustwording van je eigen gedrag is dan noodzakelijk, wil je hier iets aan veranderen.
  • Daarvoor heb je een Keerpunt nodig. Het keerpunt is het moment waarop je bewust de beslissing neemt om te willen veranderen en bereid bent daar “offers” voor te maken door oude zaken bewust los te laten (bv. door een bepaalde emotie of gedachtepatroon los te laten).
Een fictief voorbeeld

Stel dat een vrouw op jonge leeftijd heeft "geleerd" dat, altijd wanneer ze iets wilde vertellen,
er of niet geluisterd werd (door vriendjes, klasgenoten) of mensen (ouders, leraren, gezaghebbenden) boos op haar werden ("Houd je mond", "Dat mag je niet zeggen", "Wat weet jij er nu van" etc.).

Als kind zal ze snel door hebben gehad dat ze beter haar mond kan houden, maar wel met allerlei gevolgen voor haarzelf op sociaal en emotioneel gebied. Al deze herinneringen en ervaringen worden vervolgens verzameld en zakken vroeg of laat naar het onderbewustzijn, de "verzamelplaats".

Hoe meer ze zich als kind terugtrekt en "onzichtbaar` wordt in het sociale leven, hoe minder kritiek
(negativiteit) ze krijgt. Maar hierdoor ontstaat tegelijkertijd een stuk emotionele afstandelijkheid die ze niet in haar kindertijd veranderd krijgt en doorwerkt als volwassene.

Dit kan grote invloed hebben gehad op haar Zelfbeeld, maar daardoor wordt ze tevens in staat gesteld (als ze iets ouder is/ verder ontwikkeld is) om tot het inzicht te komen dat het negatieve zelfbeeld wat ze door de jaren heen ontwikkeld heeft, een grote invloed heeft op haar omgang met anderen.
Als ze daar nu iets aan wil veranderen, dan zal ze een Keerpunt moeten creëeren, door te gaan Zien welke onderdelen in het onderbewustzijn toe zijn aan verandering en ontwikkeling.
Hier kan astrologie van grote waarde zijn om een helder inzicht te krijgen in de huidige ontwikkeling.

Het keerpunt in haar persoonlijke ontwikkeling, is het moment dat ze zich bewust gaat worden
van de invloed die haar onderbewustzijn heeft op de huidige situatie én ze de bewuste wil heeft
om daar veranderingen in aan te brengen.
Energetische therapie kan hier zeer behulpzaam bij zijn, aangezien zowel het lichaam als de emoties tot diepe rust en ontspanning komen, waardoor het proces van bewustwording op de voorgrond kan treden

In veel situaties ligt dit keerpunt op het toppunt (of juist dieptepunt) van een situatie.
Zodra een situatie niet meer volgehouden kan worden met de huidige kennis / kunde,
wordt je gedwongen om veranderingen aan te brengen in zowel je Zelfbeeld
als de manier waarop je omgaat met de emotionele en psychische (belevings)wereld daar omheen.

Heb jij ondersteuning nodig bij je eigen persoonlijke ontwikkeling? Voor de verschillende vormen van energetische therapie vindt je hier de tarieven.

«« | home | »»

 
© ® Sephira, 2003-2024