Bewustzijn ontwikkelen door Bewust te Zijn, het Zelf te zijn.

Bewustzijn is geen afgebakend terrein met grenzen.
Het kan constant groeien, als een eeuwigdurend leerproces,
waarbij steeds weer nieuwe facetten van het leven zichzelf verduidelijken.


Zolang als dat men geinteresseerd is in de zaken die het onderbewustzijn beweegt,
(de "Zieleroerselen"), zullen er nieuwe en interessante zaken op je levenspad komen
die je leven kunnen verruimen en verrijken.

In wezen is het een steeds wisselend patroon tussen bewust-Worden (het leerproces)
en bewust-Zijn (het geleerde ten uitvoer brengen op een bewuste en natuurlijke manier).

Natuurlijk betekent hier zoveel als: Zijn zoals je werkelijk bent, zonder opsmuk,
zonder je constant te moeten verschuilen achter maskers, bewust Zijn.
Zo voedt en ontwikkel je je eigen zelf bewustzijn.

Al deze elementen zijn in verhoogde mate van belang voor mensen die hoogsensitief zijn.
Steeds als men in een nieuwe situatie terecht komt, heeft men de keuze:

  • Men kan iets trachten te leren uit de situatie of
  • men kan zich afkeren (weigeren) van groei en verandering.

Het staat elk mens vrij om de keuzes te maken die hij of zij wenst.
Zodra men echter een situatie meerdere malen tegenkomt, die daarmee in het bewustzijn
omhoog komt en eigenlijk om aandacht schreeuwt!, zal men vroeg of laat door innerlijke of
uiterlijke factoren genoodzaakt worden om een keuze te maken.

Zodra men de keuze heeft gemaakt om een probleem werkelijk op te lossen,
zal men het bewustzijn moeten focussen op de situatie.
Het maakt hierbij niet uit of het om een fysiek, emotioneel of psychisch probleem gaat.
Als men een probleem heeft, kan men dat niet steeds ontkennen.
Wil men de situatie over een langere periode Zelf onder controle krijgen dan zal men
daar zelf bewust de nodige aandacht aan moeten besteden.
Men zal bewust het eigen bewustzijn moeten verruimen door zichzelf te trainen.

Indien daar noodzaak toe is (of wenselijk) kan men zich daarbij laten ondersteunen door
verschillende vormen van therapie, waarbij ook een energetische behandeling van groot nut kan zijn.
Enerzijds worden energetische blokkades opgeruimd, wat de weg vrijmaakt voor een
sterk verbeterde energie doorstroming.
Anderzijds geeft het de rust en ruimte om tot een helder inzicht te komen.

Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden om het bewustzijn te bevorderen,
waaronder meditatie en yoga, maar ook allerlei vormen van psychologische ondersteuning.
Voor veel mensen is het echter voldoende als de problemen waar ze voor gesteld worden
opgelost kunnen worden, zodat ze daarna hun leven weer voor 100% aan kunnen.

Sephira kan U hierbij specifiek ondersteunen door een combinatie van massage en energetisch lichaamswerk. Deze behandelingen kunnen bij U thuis plaats vinden, of in de praktijk te Amsterdam.
U vindt hier de tarieven en online agenda.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011