Wie is ...

Sander_de_Bot

Sander de Bot (1974) Registertherapeut BCZ ®

Sinds mei 2002 ben ik gediplomeerd massagetherapeut.
Ik ben aangesloten bij de LVNT (erkende beroepsvereniging) en de R.B.C.Z., wat betekent dat ik een
Geregistreerd Natuurgeneeskundig Therapeut ben.
Hierdoor worden mijn behandelingen, mits bijverzekerd voor alternatieve Ggneeswijzen, vrijwel altijd (deels) vergoedt door zorgverzekeraars.

Van kind af aan ben ik geinteresseerd in het menselijk lichaam en heb ik een band met oosterse culturen. Als zesjarige zat ik op judo, had een voorkeur voor oosterse vechtkunst (balans, lichaam & geest) en leerde de Indonesische keuken kennen. In die periode was ik al hooggevoelig, hoewel die term als zodanig nog niet gebruikt werd.
Rond mijn 12e gaf ik mijn eerste simpele massages waar mensen baat bij hadden.

Vervolgens kwam ik rond mijn 16e in aanraking met eenvoudige vormen van energetische massages
zoals polariteitsmassage en magnetiseren, maar ook Tai Chi beoefende ik in die tijd.
In die periode volgde ik meerdere cursussen voor voetreflex, chakra healing, reiki en etherische olien.

Tussen mijn 18e en 25e bestudeerde ik het Taoisme en de oude Chinese (geneeskundige) cultuur,
begon ik met taoistische yoga en trainde mezelf in (westerse) astrologie.
Die combinatie en mijn eigen ontwikkeling / zoektocht door het onderbewustzijn,
brachten me vervolgens bij C.G. Jung met zijn symboliek en onderzoeken naar het onderbewuste.
Deze hebben de basis gevormd van mijn huidige kijk op mensen en de wereld.

Aan het eind van die periode besloot ik een vierjarige HBO-opleiding massagetherapie en voetreflexzone
te gaan volgen bij Arcos in Den Haag, welke in 2002 werd afgerond en aangevuld werd met een tweejarige opleiding tot energetisch therapeut

In 2016 heb ik bovendien mijn MBK-PLATO diploma behaald, om ervoor te zorgen dat alle CAM-therapeuten in Nederland op hetzelfde (basis)niveau begrip hebben van Medische basiskennis. In de afgelopen 20 jaar heb ik veel geleerd over & van het ondernemerschap en bijscholingen gevolgd.
Nu is het tijd voor een nieuwe fase. Een tijd van oude elementen vervangen of zelfs verwijderen,
om me met meer focus te richten op dat wat wezenlijk is voor mij:
De energetische structuur en verbindingen van de mens op fysiek en emotioneel terrein in kaart brengen...

Daarnaast ben ik sinds 2012 eerst 2 jaar bestuurslid geweest bij de FAGT en vervolgens 6 jaar als voorzitter actief geweest. In de periode 2012 - 2016 ben ik tevens betrokken geweest bij de werkgroep Interne Organisatie van Integraal Natuurlijk, waar ik bovendien nog een jaar voorzitter van ben geweest.

Verder ben ik als Externe Deskundige bij de Landelijke Politiediensten werkzaam.


Voordat ik Sephira startte (en in de beginperiode daarvan) heb ik 10 jaar bij de Kennemer Thuiszorg / Zorgbalans in Haarlem gewerkt en door dat werk heb ik vele verschillende mensen ontmoet.
Ik heb daarmee de kans gehad om te zien en ervaren hoe (verschillende) mensen hun ziekte beleven.
Doordat ik steeds bij mensen thuis kwam, kreeg ik het idee om de massage aan huis aan te bieden.

Hieronder is er, voor geinteresseerden in Symboliek, een korte uiteenzetting gegeven
over de opbouw van het Sephira logo.

Symbolen

Een belangrijk element in mijn leven is het gebruik en de kennis van symbolen.
Symbolen zijn een uitdrukking van een veelheid van mogelijkheden, waarmee een groter geheel (een eenheid) wordt uitgedrukt.
Simpel gezegd: Een symbool heeft vele betekenissen, maar alle betekenissen bij elkaar leidt tot de essentie van dat symbool. En dat is een Eenheid.
In feite geeft een symbool een heel verhaal aan, verpakt in een beeld of woord. Op dezelfde wijze heeft ook het logo (= een symbool) van Sephira een belangrijke betekenis. Ik zal die hier in het kort uitleggen.

Het logo valt op te splitsen in vier onderdelen:
 • De eenhoorn
 • De driehoek
 • De drie 8'en
 • De naam Sephira
De eenhoorn

De_EenhoornDe eenhoorn is een mythologisch wezen, welke al van oudsher beschreven wordt. De eenhoorn staat symbool voor zuiverheid, reinheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Aan de hoorn worden geneeskrachtige mogelijkheden toegedicht.De driehoek

De driehoek slaat op de drie-eenheid. Je kan dit op vele manieren uitleggen, en toch steeds (min of meer) hetzelfde vertellen. Deze symboliek gaat zeer diep, en er kunnen vergaande filosofische gedachten aan verbonden worden. Het basis idee (heel simpel uitgelegd) is als volgt: YinYang_Trigrammen

De bovenste punt van de driehoek is 1, vanuit dit punt ontstaan de Twee (onderste punten) en maakt samen dus Drie.
De Een is De Bron, Tao, God
Uit deze basis ontstaan de Twee. Deze kunnen gezien worden als Yin en Yang die uit de Tao voortkomen (maar ook Adam/Eva (Bijbel), Animus/Anima (Jung) of Chochmah en Binah (Kabbalah)
Zij vormen de basis, waaruit het gehele Universum ontstaat.

Of, zoals de Tao Te Tjing vertelt:

 • Uit de Tao is eenheid voortgekomen,
 • Uit eenheid is tweeheid (dualiteit, yin/yang) voortgekomen,
 • Uit tweeheid is drieheid (drie-eenheid, Tao + Yin/Yang) voortgekomen,
 • Uit drieheid zijn de tienduizend schepselen voortgekomen.
De drie 8'en

De betekenis van de 8 in de symboliek staat voor (weder)geboorte, transformatie en een nieuw begin. Het is de eerste dag van de nieuwe week (7+1). Daarnaast is het een teken van rechtvaardigheid, de eerlijke verdeling (8=4+4, 4=2+2, 2=1+1).
Doordat het de betekenis heeft van De Nieuwe Dag, heeft het ook betrekking op
Karma (de wet van oorzaak en gevolg, je oogst wat je zaait).
Het staat dus voor daadkracht, doorzettingsvermogen en laat zien dat je de
scheppende (m)acht en (kr)acht zelf bent en uit jezelf dien te halen.

In het logo van Sephira staan drie 8'en.
 • De eerste 8 staat voor het Fysieke/Materiele Leven
 • De tweede 8 staat voor het Emotionele Leven
 • De derde 8 staat voor het Energetische/Geestelijke/Spirituele Leven
Op deze wijze kan elk facet van het Leven getransformeerd worden,
en kan men door bewustwording een andere kijk krijgen op het bestaan.

Sephira

Deze naam voert terug op de Kabbalah en de Levensboom die bestaat uit 10 Vaten of Takken.
Elk Vat wordt een Sephira genoemd en staat daarmee symbool voor een deel van Al het Leven.
Het meervoud van Sephira is Sephiroth en staat symbool voor de omvatting van de gehele Levensboom.

In essentie staat het voor het zoeken naar Wijsheid,
en de Kennis die vergaard moet worden om tot Wijsheid te komen.

Combineer de symbolen, en je begrijpt waar ik met mijn werkzaamheden voor sta.

| home |

 
© Ing. R.J. van Dongen, 2006-2009 | © ® Sephira, 2003-2011