Astrologie: Diepgaand en verbindend inzicht in eigen leven

Astrologie is in veel gevallen vooral bekend door maandbladen en websites die voor elk sterrenbeeld een week-, maand- of jaarhoroscoop plaatsen. Hoewel het leuk is om te lezen, nemen de meeste mensen dat niet heel serieus.

Die astrologische ervaring wordt anders zodra er een goed Richting_naar_doelen geanalyseerde astrologische duiding is gemaakt van jouw eigen leven en je dit volop herkent.
Dan wordt al snel duidelijk wat de waarde is van astrologie voor jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en dat er geen sprake meer is van een algemeen geldend praatje met veel "spiritueel gewauwel", maar dat het zeer direct en concreet over
jouw persoonlijke leven gaat.

1. Astrologie geeft concrete en ondersteunende inzichten in jouw eigen leven of relaties
2. Het kan bovendien een belangrijk hulpmiddel zijn om richting te herkennen in je leven

Je kan bij Nashira een helder en duidelijk verhaal verwachten,
waarin jij jezelf en jouw persoonlijke leven onmiddelijk zal herkennen.
Dit geeft vervolgens vele aanknopingspunten voor zaken die in jouw leven gebeuren.

Vele verbindingen

3. Een astrologisch consult maakt helder en inzichtelijk welke doelen jij nastreeft in je leven én
4. op welke manieren je die zal proberen te bereiken.

Dit kan soms een enigszins confronterende gebeurtenis zijn (vooral als je voor het eerst
een astrologisch consult meemaakt), maar het geeft vooral heel veel verduidelijking en inzicht.

In_de_knoop_zitten
Door het ontwarren van knopen die eerder zijn ontstaan in je leven, krijg je de ruimte om (oude) pijn, traumatische ervaringen, angst en beperkende onzekerheid los te laten.

Inzichten in de redenen waarom je in bepaalde situaties terecht bent gekomen en wat je daarvan wilde leren, bieden dan weer kansen om daar voordelig gebruik van te maken in je leven!

In veel situaties leven we relatief onbewust ons leven, zélfs als je hier bewust mee bezig bent. In eerste instantie lijken gebeurtenissen in ons leven losse situaties te zijn, maar vaak blijkt later

dat de huidige situatie toch wel veel wegheeft van die vorige situatie waarin je eenzelfde soort problemen/ klachten/ moeilijkheden tegenkwam

Dat is geen toeval, maar kent vaste wetmatigheden die met astrologie zichtbaar gemaakt worden.

5. Astrologie laat patronen zien waarbij belangrijke keerpunten/ transformaties in die ontwikkeling zichtbaar worden.

Doorgaans zijn mensen zich (in eerste instantie) niet bewust van deze patronen, maar zijn ze al wel zichtbaar binnen een astrologische kaart. Dit is (relatief eenvoudig) aan te tonen met astrologie door gebeurtenissen uit het verleden astrologisch te analyseren welke niet meer te beinvloeden zijn (aangezien ze in het verleden hebben plaats gevonden), maar waarvan jij mogelijk nog wel de (langdurige) gevolgen ervaart van die periode en beïnvloedt het je ontwikkeling tot op de dag van vandaag je emoties of gedrag, of zijn deze zichtbaar in innerlijke en/of uiterlijke conflicten/ crisissen.

De astroloog (en in dit geval tevens therapeut) vertaalt de astrologische kaart en geeft
(afhankelijk van het type consult) tijdens de duiding aan

6. wat de belangrijkste veranderingen en overgangen zijn in jouw leven of een specifieke periode
7. op welke manier je daarin terecht bent gekomen én
8. op welke manier je jouw talenten ten voordele van zowel jezelf als je omgeving kan toepassen.

Heb je nog vragen of wil je aan afspraak maken? Je vindt de contactgegevens hier.

«« | home | »»

 
© ® Sephira, 2003-2024