Nashira Astro - Logische Therapeutische Raadgeving

Een astrologisch consult kan heel breed en voor veel verschillende zaken worden ingezet.
Binnen Nashira (onderdeel van Sephira) wordt astrologie ingezet voor 3 specifieke doelen:

1. Inzicht in eigen Leven: Het kan soms lastig zijn om jezelf goed te begrijpen. Wat motiveert je om op een specifieke manier te reageren, zelfs als je weet dat dit onhandig is? Wat probeer je te bereiken in dit leven en hoe wil je daar vorm aan geven? Waarom loop je steeds tegen dezelfde soort problemen aan? Een astrologie consult geeft hier zeer heldere inzichten in.
Transformatie_in_vooruitzicht 2. Transformaties: Grote gebeurtenissen, veranderingen of traumatische ervaringen in een bepaalde periode die een diepe indruk achterlaten. Astrologie kan je inzicht geven in belangrijke specifieke gebeurtenissen of perioden die nogal eens als lastig, vervelend, moeilijk of zelfs zwaar worden ervaren. Dit zijn tijden waarin we als mens houvast zoeken door inzichten te verwerven in vraagstukken als: waarom overkomt ons iets wat ons leven op de grondvesten laat trillen (of een dierbare aan wie we nauw verwant zijn).
3. Relaties: Om inzicht te krijgen in belangrijke relaties (bv je partner, kind, ouder of zakelijke partner), wat jullie verbindt en de verschillende manieren waarop jullie elkaar (prettig of minder prettig) beïnvloeden. Heldere inzichten geven vaak een vernieuwende/ andere kijk die behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken naar oplossingen

Zo kan een eerder verlies (bv. relatie, werk, inkomen of gezondheid) nog steeds pijnlijk zijn en een grote impact hebben die ook jaren daarna nog voelbaar/merkbaar is in je leven.
Jaren waarin geregeld nagedacht wordt over de impact op het dagelijks leven/ functioneren (sinds die gebeurtenis) en die nogal eens om veranderingen vragen op specifieke delen in ons leven.
Vaak net die veranderingen waar we toch al fors moeite mee hebben in ons eigen leven.

Hoewel transformaties of grote veranderingen in je leven als lastig en pijnlijk kunnen worden ervaren, zien veel mensen later in dergelijke perioden (na de grootste hectiek of problemen) dat het misschien ook goede zaken/ nieuwe mogelijkheden heeft gebracht. Dat doet niets af aan de (eerder) ervaren pijn, maar biedt wel een perspectief om verder te gaan met je leven op een prettige manier.

Astrologie kan hierbij uitermate behulpzaam zijn, zowel tijdens een dergelijke crisis als lang daarna (om terug te kijken op de situatie en er lering uit te trekken of een ander gezichtspunt te krijgen).

Daarom richt Nashira zich tijdens de consulten op:

Radix
1. Belangrijke perioden in leven of relatie (bv. ten tijde van een eerdere crisis situatie of juist heel fijne periode), op welke manier dit jou/ jullie geraakt zal hebben en hoe dit jouw leven of jullie relatie beinvloed (heeft).
2. Traumatische ervaringen (situaties of relaties die een diepe, pijnlijke indruk achter hebben gelaten).
3. Levensdoel(en)/ levensrichting (de manieren waarop jij die doelen wil benaderen/ bereiken gedurende je leven of binnen een specifieke relatie).

Indien gewenst kan er verdere therapeutische begeleiding plaats vinden op specifieke onderdelen.

Hoewel een astrologisch consult niet onder therapie valt (voor zorgverzekeraars), wordt het binnen Nashira wel benaderd vanuit een therapeutische visie, waarbij diepgaande analyses worden besproken. De intentie is om een verbredend en verdiepend inzicht te verkrijgen in je eigen leven of evt. problematiek.
Het is dan ook belangrijk dat je in een astrologische duiding overduidelijk je eigen leven herkent, iets wat zeker het geval zal zijn met de juiste geboortetijd

Nashira onderscheid zich in de astrologische consulten door therapeutische diepgang
en het leggen van (vaak verborgen) onderliggende verbanden en patronen.

Je zal een unieke ervaring hebben, waarbij de astrologische duiding krachtige richtingwijzers blijken te zijn in jouw eigen specifieke leven.
Doorgaans zal je na het consult vele inzichten hebben waar je maanden (en mogelijk jaren) mee vooruit kan in je leven door de heldere, gestructureerde en gerichte informatie.
Het consult wordt (in principe) opgenomen en aan het einde van de bespreking naar je gemaild.
De ervaring laat zien dat het opnieuw bekijken van je opgenomen astrologische duiding (bv enkele maanden na het consult) vaak wederom nieuwe of verdiepende inzichten brengt.

Hoewel een astrologisch consult uiteraard geen oplossing/ genezing biedt voor ernstige fysieke of psychische klachten, biedt het wel degelijk een andere kijk op je persoonlijke situatie en geeft het de kans je leven in een ander licht te zien.
Het kan je daarbij ondersteunen door zaken die je eerst niet zag (van jezelf) ploseling te gaan herkennen, wat een gunstig effect kan hebben om ongewenst gedrag aan te passen/ veranderen en andere zaken misschien juist te accepteren zoals ze zijn.

Bespaar jezelf vele therapeutische consulten door slechts 1 astrologische duiding.

«« | home | »»

 
© ® Sephira, 2003-2024