Symboliek binnen Sephira & Nashira

Symbolen

Een belangrijk element in mijn leven is het gebruik en de kennis van symbolen.
Symbolen zijn een uitdrukking van een veelheid van mogelijkheden, waarmee een groter geheel (een eenheid) wordt uitgedrukt.
Simpel gezegd: Een symbool heeft vele betekenissen, maar alle betekenissen bij elkaar leidt tot de essentie van dat symbool. En dat is een Eenheid.
In feite geeft een symbool een heel verhaal aan, verpakt in een beeld of woord. Op dezelfde wijze heeft ook het logo (= een symbool) van Sephira een belangrijke betekenis. Ik zal die hier in het kort uitleggen.

Het logo valt op te splitsen in vier onderdelen:
 • De eenhoorn
 • De driehoek
 • De drie 8'en
 • De naam Sephira
De eenhoorn

De_EenhoornDe eenhoorn is een mythologisch wezen, welke al van oudsher beschreven wordt. De eenhoorn staat symbool voor zuiverheid, reinheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Aan de hoorn worden geneeskrachtige mogelijkheden toegedicht.De driehoek

De driehoek slaat op de drie-eenheid. Je kan dit op vele manieren uitleggen, en toch steeds (min of meer) hetzelfde vertellen. Deze symboliek gaat zeer diep, en er kunnen vergaande filosofische gedachten aan verbonden worden. Het basis idee (heel simpel uitgelegd) is als volgt: YinYang_Trigrammen

De bovenste punt van de driehoek is 1, vanuit dit punt ontstaan de Twee (onderste punten) en maakt samen dus Drie.
De Een is De Bron, Tao, God
Uit deze basis ontstaan de Twee. Deze kunnen gezien worden als Yin en Yang die uit de Tao voortkomen (maar ook Adam/Eva (Bijbel), Animus/Anima (Jung) of Chochmah en Binah (Kabbalah)
Zij vormen de basis, waaruit het gehele Universum ontstaat.

Of, zoals de Tao Te Tjing vertelt:

 • Uit de Tao is eenheid voortgekomen,
 • Uit eenheid is tweeheid (dualiteit, yin/yang) voortgekomen,
 • Uit tweeheid is drieheid (drie-eenheid, Tao + Yin/Yang) voortgekomen,
 • Uit drieheid zijn de tienduizend schepselen voortgekomen.
De drie 8'en

De betekenis van de 8 in de symboliek staat voor (weder)geboorte, transformatie en een nieuw begin. Het is de eerste dag van de nieuwe week (7+1). Daarnaast is het een teken van rechtvaardigheid, de eerlijke verdeling (8=4+4, 4=2+2, 2=1+1).
Doordat het de betekenis heeft van De Nieuwe Dag, heeft het ook betrekking op
Karma (de wet van oorzaak en gevolg, je oogst wat je zaait).
Het staat dus voor daadkracht, doorzettingsvermogen en laat zien dat je de
scheppende (m)acht en (kr)acht zelf bent en uit jezelf dien te halen.

In het logo van Sephira staan drie 8'en.
 • De eerste 8 staat voor het Fysieke/Materiele Leven
 • De tweede 8 staat voor het Emotionele Leven
 • De derde 8 staat voor het Energetische/Geestelijke/Spirituele Leven
Op deze wijze kan elk facet van het Leven getransformeerd worden,
en kan men door bewustwording een andere kijk krijgen op het bestaan.

Sephira

Deze naam voert terug op de Kabbalah en de Levensboom die bestaat uit 10 Vaten of Takken.
Elk Vat wordt een Sephira genoemd en staat daarmee symbool voor een deel van Al het Leven.
Het meervoud van Sephira is Sephiroth en staat symbool voor de omvatting van de gehele Levensboom.

In essentie staat het voor het zoeken naar Wijsheid,
en de Kennis die vergaard moet worden om tot Wijsheid te komen.

Nashira

Deze naam voert terug op de Vaste Ster Nashira, die bekend staat als de Raadgever.
Deze ster staat in mijn persoonlijke Radix (geboortehoroscoop) exact gelijk met de stand van Jupiter en heeft daardoor voor mij een persoonlijke betekenis.

Combineer de symbolen, en je begrijpt waar ik met mijn werkzaamheden voor sta.

«« | home | »»

 
© ® Sephira, 2003-2024